Veranderingen in de EIA-regeling en subsidies 2019.

Energie-investeringsaftrek gaat in 2019 omlaag

Het aftrekpercentage voor de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag naar 45%, zo blijkt uit het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 dat op Prinsjesdag werd gepubliceerd. De ondernemersfaciliteiten worden wel voor een nieuwe periode van vijf jaar gecontinueerd.

De EIA (tool) moet ondernemingen stimuleren om te investeren in duurzame energie. Als zij energiezuinige spullen aanschaffen die voorkomen op de Energielijst (pdf), kunnen zij een deel van de aanschafkosten aftrekken van de winst. De minister van Economische Zaken en Klimaat wordt eerstverantwoordelijk voor de Uitvoeringsrichtlijn energie-investeringsaftrek 2001 waarin de Energielijst is opgenomen. Het bedrijfsmiddel moet wel minstens € 2.500 kosten. Onder die grens geldt de aftrek niet.

Lager aftrekpercentage EIA blijft ondernemers prikkelen

In 2018 kunnen ondernemingen nog 54,5% van de aanschafkosten aftrekken. Dat percentage wordt dus in 2019 naar 45% verlaagd. Het is dus voordeliger om investeringen nog dit jaar te doen. Maar uit een evaluatie van onder andere de EIA blijkt dat het precieze aftrekpercentage niet al te veel verschil maakt om ondernemers te prikkelen om energie-investeringen te doen.

Horizonbepaling EIA verschuift naar 1 januari 2024

Uit de evaluatie bleken voornamelijk positieve resultaten, waardoor het kabinet besloot om niet alleen de EIA, maar ook de andere ondernemersfaciliteiten zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de daarmee samenhangende willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) niet per 1 januari 2019 te laten vervallen, maar pas op 1 januari 2024.

 

https://www.alklima.nl/includes/editor/databank/Image/afbeeldingen%20producten/CM_PURY-EP200_250YLM-A.jpg1.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van FinanciŽn en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet: • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Hoe werkt EIA?

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. U mag 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2018 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 54,5% van € 300.000, dat is € 163.500. De fiscale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 - € 163.500). Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.125 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 40.875. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

 

Heeft u vragen Neem dan contact met ons op.

Tel. 024 - 3572800 of e-mail voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak info@aircoklimaat.nl