Veranderingen in de EIA-regeling en subsidies 2016 voor producten van Mitsubishi Electric.

Naast de bestaande code 211103 en 21114 voor warmtepompsystemen, de code 210801 voor LOSSNAY systemen, de code 220717 voor energiezuinige handdrogers is er een nieuwe code bijgekomen 210506 voor besparingssystemen voor klimaatinstallaties.

Energielijst 2016

Met EIA 2016 kunt u 58% (was in 2015 41,5%) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Door de stijging in de aftrekpost is het netto voordeel toegenomen tot 14%.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.
 • In het onderstaande tref u voor het leveringspakket van Alklima per betreffend bedrijfsmiddel de vermelde voorwaarden.

https://www.alklima.nl/includes/editor/databank/Image/afbeeldingen%20producten/CM_PURY-EP200_250YLM-A.jpg211104: Warmtepompen (luchtgerelateerd). Deze code betreft de luchtgevoerde-warmtepomp-systemen

Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp (City Multi- en Split-systemen) met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/A20 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2013
 • elektrisch gedreven lucht-water-warmtepomp (City Multi-systemen met uitsluitend PWFY-binnendelen) met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2013; Onder deze code wordt een maximale gelijktijdigheid in het systeem van 100% gehanteerd. Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf dat opgevoerd kan worden voor de EIA 2016 is €200,- per kW thermisch vermogen van de warmtepomp.

 211103: Warmtepompen (bodemgerelateerd). Deze code betreft de watergevoerde City Multi PQ-systemen.

https://www.alklima.nl/includes/editor/databank/Image/afbeeldingen%20producten/CM_PQRY-P200-300YHM-A-spiegeling.jpgEr wordt onderscheid gemaakt in:

 • City Multi PQ elektrisch gedreven water/lucht-warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W15/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W20/A20 (watertemperatuur 20°C, ruimteluchttemperatuur 20°C)
 • City Multi PQ elektrisch gedreven water/water-warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W10/W35 of met een SCOP ≥ 4,5 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2013;
 • City Multi PQ als Brine – lucht-warmtepomp met de toepassing van: Glycol mengsel PQ en binnenunits als afgiftesysteem:COP ≥ 3,0 (Brinetemperatuur 0°C, Ruimteluchttemperatuur 20°C of W10/A20) of met een SCOP≥ 3,0 (bij stookseizoen "A" = average gemeten conform NEN-EN 14825:2013.
 • City Multi PQ als Water – lucht-warmtepomp met de toepassing van: Water bij PQ en binnenunits als afgiftesysteem: COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN14511-1:2013 met een Watertemperatuur 15°C, Ruimteluchttemperatuur 20°C of COP ≥ 5,0, Watertemperatuur 20°C, ruimteluchttemperatuur 20°C

Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf dat opgevoerd kan worden voor de EIA 2016 is €200,- per kW thermisch vermogen van de warmtepomp.

210801: Koude- of warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht

https://www.alklima.nl/includes/editor/databank/Image/afbeeldingen%20producten/LO_LGH-35RX5-E-2_new.jpgBestemd voor: het koelen of verwarmen van grootkeukens, door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht, en bestaande uit: luchtbehandelingskast met warmtewisselaar met een rendement van minimaal 78% en een maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast en ventilatoren met een rendement van minimaal ηdoel bij efficiëntiegraad 62. De benodigde luchtkanalen komen niet in aanmerking. De genoemde technische eisen dienen bepaald te zijn conform NEN-EN 13053:2006+A1:2011.

De RVX Lossnay-systemen voldoen aan de voorgenoemde eisen en komen hierdoor mogelijk in aanmerking voor de EIA 2016.

210906: Besparingssysteem voor klimaatinstallaties


https://www.alklima.nl/includes/editor/databank/Image/afbeeldingen%20producten/CM_PLFY-P-VFM-E.pngBestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van klimaatinstallaties in bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: (bewegings)sensoren met individuele ruimteregelaar. De I-See panelen van de cassettes en de PAR-U02 bediening voldoen mogelijk aan de voorwaarden en kunnen in aanmerking komen voor de EIA 2016.

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

https://www.alklima.nl/includes/editor/databank/Image/afbeeldingen%20producten/Ecodan-Hydrobox-sp.jpgNaast de EIA-subsidie is er nu ook een ISDE-subsidie beschikbaar voor lucht/water-warmtepompinstallaties zowel monovalent als hybride.

Hieronder is de belangrijkste informatie van deze subsidieregeling beschreven:

Beschikbaarheid subsidie:

 • Beschikbaar vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO behandelt de vragen of volgorde van binnenkomst.
 • Subsidieplafond is € 70 miljoen
 • Beschikbaar voor installaties bestemd voor eigen woning. Dit kan dus ook een woningcorporatie zijn.


Technische vereisten verwarmingstoestel met warmtepomp :

 • Een ruimteverwarmingstoestel of een waterverwarmingstoestel met warmtepomp:
 • is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, een grond-waterwarmtepomp, een water-waterwarmtepomp of een hybride warmtepomp;
 • heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW, en
 • is voorzien van een etiket, een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.


Hoogte subsidiebedrag verwarmingstoestel met warmtepomp:

De subsidie voor een verwarmingstoestel als bedoeld in artikel 4.5.4 met een lucht-water-warmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen: o tot en met 10 kW: € 2000, en o van meer dan 10 kW: € 2000 vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.

De subsidie voor een verwarmingstoestel als bedoeld in artikel 4.5.4 met een hybride-warmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen: o tot en met 5 kW: € 1.000, en o van meer dan 5 kW: € 1.000 vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 5 kW, tot een bedrag van € 1.500.

De subsidie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verhoogd met een bedrag van € 150 indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ of met een bedrag van € 300 indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger.

Alle Ecodan lucht-water-warmtepompen zijn A++ gelabeld.

 

Heeft u vragen Neem dan contact met ons op.

Tel. 024 - 3572800 of e-mail voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak info@aircoklimaat.nl